محسن زنگویی شنبه 4 شهریور 1396 23:31 نظرات ()

پیش‌نوشت: در پاسخ به تمرین درس "آیا رقابت‌جویی جزو توانمندی‌های من است؟" از سری درس‌های "استعدادیابی پیشرفته" در سایت آموزشی متمم، نوشتم: از رقابت بر مبنای مقایسه گریزانم.

آنجا اندکی دلیل این جمله‌ای که نوشته‌ام را بیان کردم.آنجا نوشتم:

چون معتقدم این شیوه‌ی رقابت انسان را از آرزوها و اهداف خودش دور می‌کند.

با توجه به موضوع تمرین آن درس، آنجا نتوانستم بیشتر توضیح دهم. لذا اینجا بیشتر در این مورد می‌نویسم.

آنچه می‌نویسم تماماً ذهنیات درونی‌ام هستند و هیچ مبنای علمی ندارد. لذا امیدوارم با همکاری شما -چه در مخالفت و چه در تأیید ذهنیاتم- به درک روشن‌تری از "رقابت‌جویی بر مبنای مقایسه" برسم یا برسیم.