محسن زنگویی پنجشنبه 3 اسفند 1396 23:14 نظرات ()
حدود دو هفته‌ای است که با فردی آشنا شده‌ام. ایشان حدود چهار ماهی را مشغول به کار کردن است.
از میان صحبت‌هایمان در مورد فضای کاری‌اش، گفت: