محسن زنگویی دوشنبه 20 فروردین 1397 23:38 نظرات ()

برای سفری نیاز به بلیط اتوبوس داشتم. از آنجایی که اواخر عید بود و بلیط از مبدأ ترمینال برازجان گیرم نیومد، مجبور شدم از بوشهر بلیط بگیرم. بوشهر 60 کیلوکتری از برازجان فاصله دارد.