محسن زنگویی دوشنبه 28 اسفند 1396 21:36 نظرات ()
از مباحث اقتصادی سر در نمی‌آورم. اما اینکه برای برون‌رفت از این مشکلات چه باید کرد و چه تصمیمات عملی‌ای باید گرفت، من را به سمت مطالعه‌ی نظرات اقتصاددانان کشاند.