محسن زنگویی دوشنبه 20 فروردین 1397 23:38 نظرات ()

برای سفری نیاز به بلیط اتوبوس داشتم. از آنجایی که اواخر عید بود و بلیط از مبدأ ترمینال برازجان گیرم نیومد، مجبور شدم از بوشهر بلیط بگیرم. بوشهر 60 کیلوکتری از برازجان فاصله دارد.برای اینکه مجبور نشوم به بوشهر رفته و آنجا سوار اتوبوس شوم، با دفتر شرکت تماس گرفتم و گفتم که اگر ممکن است برازجان سوار شوم. آنان نیز قبول کردند. لازم هست بگم که سوار شدن مسافران در بین راه برای شرکت‌های مستقر در ترمینال بوشهر امری عادی و پذیرفته شده است.


ابتدا تماس گرفتم دفتر شرکت. گفتند با راننده هماهنگ کن. شماره راننده را گرفتم و تماس گرفتم. راننده گفت: بلیط خریده‌ای؟ گفتم اینترنتی خریده‌ام. یه شماره بهم داد و گفت تماس بگیر تا بلیطت را تأیید کنند (و من نمی‌دانستم چرا بلیطی که پولش پرداخت شده و توسط سایت تأیید شده باید توسط شرکت نیز تأیید شود) با همین شماره‌ای که بهم داد تماس گرفتم و گفت که تمام بلیط‌ها تأیید شده‌اند. همچنین گفت که با راننده تماس بگیرم و هماهنگ کنم. گفتم بلیط را چاپ می‌کنید و به راننده می‌دهید؟ نیازی به نوشتن اسمم نیست؟ که گفت با راننده هماهنگ کن.

مجدداً با راننده تماس گرفتم. گفتم گفته‌اند تمام بلیط‌های اینترنتی را تأیید کرده‌اند و می‌خواهم برازجان سوار شوم. گفت فلان جا بایست. گفتم نیازی نیست اسم و شماره صندلی‌ام یا شماره بلیطم را بنویسی؟ نمی‌دانم چه جواب داد. فکر کنم در حین جدا کردن موبایل از گوشش و آماده شدن برای فشردن آیکن قطع مکالمه بود.


به هر حال من گیج و منگ ار اینکه چگونه می‌خواهد من و شماره صندلی‌ام را شناسایی کرده و احیاناً خارج از ترمینال بدون رعایت قواعد فروش بلیط فردی را به جای من سوار نکند، سر ساعت در مکانی که گفته بود، حاضر شدم. هرچند اتوبوس با 20 دقیقه تأخیر رسید.


این شیوه‌ی سردرگم نهادن من سبب کاهش رضایتم از شرکت همسفر چابک سواران گردید. از سردرگم ماندن خوشم نمی‌آید.


ولی چطور می‌توانستند با عملکردشان سبب سردرگمی من نشوند و طبق قاعده و اصولی به من اطمینان خاطر دهند که در محل قرار سوارم می‌کنند؟

ابتدا به نظرم نباید من را به صحبت کردن با راننده سوق می‌دادند. مطمئناً در دفترشان فردی وجود دارد که لیست مسافران را پرینت گرفته و به راننده می‌دهد. باید من را به صحبت کردن با ایشان سوق می‌دادند. ایشان باید از قبل از سوی راننده اطمینان حاصل می‌کرد که آیا مسافران را در محلی غیر از مبدأ حرکتش سوار می‌کند یا خیر. اگر سوار می‌کند، در چه نقاطی؟ تا بتواند به من پاسخ روشنی بدهد.

من در صحبت با ایشان می‌بایست نام و شماره بلیطم را ذکر کنم و ایشان نیز محل و ساعت سوار شدن را به من بگوید. ایشان در نهایت در لیستی از مسافران که به راننده می‌دهد، جلوی نام کسانی که در جایی غیر از مبدأ حرکت سوار می‌شوند، علامت زده و محل سوار شدنشان را می‌نویسد.

به این ترتیب:

1- اطمینان خاطری در من ایجاد می‌شود که به عنوان یک مسافر بلیط خریده‌ی بین راهی، شناسایی شده‌ام.

2- راننده و شرکت مسافربری هنگام حرکت از مبدأ می‌دانند کدامیک از صندلی‌های خالی در طول مسیر قرار است پر شوند.

با استفاده از مورد 2 راننده می‌تواند برنامه‌ریزی بهتری برای صندلی‌های خالی‌اش (مسافرانی که نیامده‌اند) داشته باشد. و با مورد 1 به دلیل عدم ایجاد سردرگمی در من، رضایتم از شرکت کاهش نمی‌یابد.