در روزگاری که شبکه‌های اجتماعی با پرداخت پاداش‌های لحظه‌ای ما را بیش از پیش به کنجکاوی‌های سطحی هدایت می‌کنند، ایمان به امکانات موجودمان برای رسیدن به وضعیتی بهتر، جزءِ نایاب‌ترین و مفیدترین توانایی‌هایی است که یک انسان می‌تواند داشته باشد.