محسن زنگویی شنبه 25 شهریور 1396 17:11 نظرات ()
ساده‌ترین راه آموختن، آموختن از رفتار خود است.
کسی که نتواند از رفتار خود بیاموزد، قطعاً از رفتار دیگران نیز نمی‌تواند بیاموزد.