محسن زنگویی چهارشنبه 15 شهریور 1396 14:44 نظرات ()
درسته که نخریدن خودروی 30 میلیونی، تا با افزایش پس‌انداز خودروی بهتری بخریم، معنای صبر دارد.
اما صبر واقعی در نگه داشتن زبان و استفاده نکردن از آن چیزیست که می‌توانیم بدون پرداخت هزینه‌ی ملموسی ازش استفاده کنیم.
با اینکه می‌توانند هزینه‌های کاملاً ملموسی را در آینده بهمون وارد کنند.