محسن زنگویی پنجشنبه 9 شهریور 1396 23:55 نظرات ()
زمانی می‌توانید بگویید عاشق هدفی هستم و می‌خواهم به آن برسم که اگر ترانه‌ی پاپ عاشقانه گوش دادید، به جای فکر کردن به معشوقه‌ای از جنس متفاوت از خودتان، ذهنتان به سمت هدفتان حرکت کند.
اگر به این نقطه برسید، احتمالاً می‌توانید آزادانه و با فراغ بال، به سمت هدفتان حرکت کنید.