محسن زنگویی چهارشنبه 1 شهریور 1396 14:41 نظرات ()
نمی‌توان به گونه‌ای رفتار کرد که همه را آنگونه که دوست دارند، در اطرافمان داشته باشیم.
بعضی اوقات باید به گونه رفتار کرد که برخی افراد از اطرافمان دور شوند
تا بتوانیم با آن‌ها که مانده‌اند آنگونه که دوست دارند و دوست داریم، رفتار کنیم.
اگر بدانیم می‌خواهیم در زندگی‌مان چگونه رفتار کنیم، اطرافیانمان را نیز می‌توانیم انتخاب کنیم.