محسن زنگویی دوشنبه 16 مرداد 1396 13:05 نظرات ()

می گویند برای شاد زیستن باید خودتان را زندگی کنید. آنطور رفتار کنید که خودتان می خواهید. خودتان تصمیم بگیرید و بر مبنای تصمیمات خودتان عمل کنید.

به نظر من چنین زندگی کردن الزاما ما را به سمت شاد زیستن هدایت نمی کند. مثلا فردی را در نظر بگیرید که دیدگاه هایش (خواه درست خواه غلط) در اکثر مواقع و موارد مخالف دیدگاه های جامعه ای است که در آن زندگی می کند. این فرد اگر بخواهد خودش را زندگی کند با واکنش هایی منفی از سوی جامعه اش مواجهه خواهد شد که سبب می شود این فرد آسوده خاطر نباشد. به این ترتیب نمی تواند شاد زندگی کند چرا که یکی از ارکان شاد زیستن آسوده خاطر بودن است.

به نظر من هنر شاد زیستن هنر انتخاب جامعه ای است که می خواهیم مانند آنها زندگی کنیم و برای اینکه بتوانیم شاد زندگی کنیم باید در همان جامعه زندگی کنیم.

اما سلایق انسان در طول زندگی اش با افزایش تجربه و افزایش آگاهی اش تغییر می کند. در نتیجه فردی رضایت بیشتری از زندگی اش خواهد داشت که جامعه ای را انتخاب کرده باشد که بتواند خودخواسته مدت زمان بیشتری در آن بماند.

هنر شاد زیستن در انتخاب جامعه ای است که می خواهیم مانند آنها رفتار کنیم. اما گاهی اوقات باید توقعاتمان را پایین آورده و مانند آن جامعه ای عمل کنیم که در آن قرار داریم تا با آسودگی خاطر بیشتری به سمت هدف و جایگاهی که در زندگی مان مد نظر داریم حرکت کنیم.

گاهی اوقات حرکت به سمت شاد زیستن با حرکت به سمت رضایت از زندگی متفاوت است.